Доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите на „ДКЦ Смолян“ ЕООД

юни 10, 2020

 1. Решение за откриване на процедура – 15.06.2020 Линк към АОП
 2. Обявление за поръчка – 15.06.2020 Линк към АОП
 3. Документация стр.1 – 15.06.2020
 4. Документация – 15.06.2020
 5. Техническа спецификация Приложение №2  – 15.06.2020
 6. ЕЕДОП Приложение № 4 – 15.06.2020
 7. ЕЕДОП Приложение № 4 -1 – 15.06.2020
 8. Прогнозна стойност Приложение № 8 – 15.06.2020
 9. Разяснение – 26.06.2020
 10. Съобщение за отваряне на ценови параметри – 16.09.2020
 11. Съобщение – 29.09.2020
 12. Протокол 1 – 15.10.2020
 13. Протокол 2 – 15.10.2020
 14. Протокол 3 – 15.10.2020
 15. Протокол 4 – 15.10.2020
 16. Протокол 5 – 15.10.2020
 17. Доклад – 15.10.2020
 18. Решение – 15.10.2020
 19. Обявление за възложена поръчка – 09.11.2020 Линк към АОП
 20. Обявление за възложена поръчка – 29.12.2020 Линк към АОП
 21. ДОГОВОР 2 – Хроно ООД – 29.12.2020
 22. ДОГОВОР 3 – Перфект Медика ООД – 29.12.2020
 23. ДОГОВОР 4 – Медицинска техника инженеринг ООД – 29.12.2020
 24. Ценово предложение Медицинска техника инженеринг ООД – 29.12.2020
 25. ДОГОВОР 5 – Софарма трейдинг АД – 29.12.2020
 26. ДОГОВОР 6 – Г и Т ЕООД – 29.12.2020
 27. ДОГОВОР 7 – Хелмед България ЕООД – 29.12.2020
 28. ДОГОВОР 8 – Елпак Лизинг ЕООД – 29.12.2020
 29. Информация прекратен договор – Хроно ООД – 13.12.2022
 30. Информация прекратен договор – Елпак Лизинг ЕООД – 13.12.2022
 31. Информация прекратен договор – Г и Т ЕООД – 13.12.2022
 32. Информация прекратен договор – Медицинска техника инженеринг ООД – 13.12.2022
 33. Информация прекратен договор – Перфект Медика ООД – 13.12.2022
 34. Информация прекратен договор – Софарма трейдинг АД – 13.12.2022
 35. Информация прекратен договор – Хелмед България ЕООД – 13.12.2022