Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за клинична и микробиологична лаборатории и паразитология, за нуждите на „ДКЦ Смолян“ ЕООД

април. 04, 2018

 1. Документация – 27.04.2018
 2. Решение – 27.04.2018 линк към АОП
 3. Обявление – 27.04.2018 линк към АОП
 4. Образци на документи – 27.04.2018
 5. Спецификация – 27.04.2018
 6. Проект на Договора – 27.04.2018
 7. ЕЕДОП – PDF
 8. ЕЕДОП – XML
 9. Протокол № 1 – 29.06.2018
 10. Съобщение – 30.07.2018
 11. Съобщение за публичен жребий – 21.08.2018
 12. Протокол № 2 – 29.08.2018
 13. Протокол № 3 – 29.08.2018
 14. Решение – 29.08.2018
 15. Доклад – 29.08.2018
 16. Решение  – 31.08.2018
 17. Обявление за възложена поръчка  – 15.10.2018 линк към АОП
 18. Договор  – 15.10.2018
 19. Договор  – 15.10.2018
 20. Договор  – 15.10.2018
 21. Договор  – 15.10.2018
 22. Договор  – 15.10.2018
 23. Договор  – 15.10.2018
 24. Информация за извършени плащания по ОП – 5.12.2018
 25. Информация за извършени плащания по ОП – 10.1.2019
 26. Информация за извършени плащания по ОП – 06.2.2019
 27. Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП – 20.3.2019
 28. Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП – 31.3.2020
 29. Обявление за приключване на Договор по ОП – БГ Мед – 21.10.2020
 30. Обявление за приключване на Договор по ОП – Бул Био – 21.10.2020
 31. Обявление за приключване на Договор по ОП – МТИ – 21.10.2020
 32. Обявление за приключване на Договор по ОП – Перфект Медика ООД – 21.10.2020
 33. Обявление за приключване на Договор по ОП – Химтекс – 21.10.2020
 34. Обявление за приключване на Договор по ОП – Хроно – 21.10.2020