Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за клинична и микробиологична лаборатории, за нуждите на „ДКЦ Смолян“ ЕООД

ян. 12, 2017

 1. Документация – 12.01.2017
 2. ЕЕДОП – 12.01.2017
 3. Решение – 12.01.2017 линк към АОП
 4. Обявление – 12.01.2017 линк към АОП
 5. Образци на документи – 12.01.2017
 6. Спецификация – 12.01.2017
 7. Протокол №1 – 17.03.2017
 8. Съобщение – 03.05.2017
 9. Съобщение – 16.05.2017
 10. Протокол №2 – 26.05.2017
 11. Протокол №3 – 26.05.2017
 12. Решение – 26.05.2017
 13. Доклад – 26.05.2017
 14. Обявление за възложена поръчка – 03.07.2017
 15. Договор Хроно ООД – 03.07.2017
 16. Договор Перфект Медика ООД – 03.07.2017
 17. Договор Медицинска Техника инженеринг ООД – 03.07.2017
 18. Договор Хелмед България ЕООД – 03.07.2017
 19. Договор БГ Мед ООД – 03.07.2017
 20. Договор Елта 90М ООД – 03.07.2017
 21. Договор Истлинк България ЕООД – 03.07.2017
 22. Информация за извършени плащания по Договор за ОП – 13.09.2017
 23. Решение – 10.10.2017
 24. Информация за извършени плащания по Договор за ОП – 23.11.2017
 25. Информация за извършени плащания по Договор за ОП – 29.12.2017
 26. Информация за извършени плащания по Договор за ОП – 23.01.2018
 27. Информация за извършени плащания по Договор за ОП – 21.02.2018
 28. Обобщена информация 2017– 01.03.2018
 29. Информация за извършени плащания по Договор за ОП – 10.04.2018
 30. Информация за извършени плащания по Договор за ОП – 21.05.2018
 31. Информация за извършени плащания по Договор за ОП – 18.06.2018
 32. Информация за извършени плащания по Договор за ОП – 29.06.2018
 33. Информация за освободени гаранции по ОП – 29.06.2018
 34. Информация за приключени Договори по ОП – 29.06.2018
 35. Обявление за приключване на Договор №1 по ОП – 29.06.2018
 36. Обявление за приключване на Договор №2 по ОП – 29.06.2018
 37. Обявление за приключване на Договор №3 по ОП – 29.06.2018
 38. Обявление за приключване на Договор №4 по ОП – 29.06.2018
 39. Обявление за приключване на Договор №5 по ОП – 29.06.2018
 40. Обявление за приключване на Договор №6 по ОП – 29.06.2018
 41. Обявление за приключване на Договор №7 по ОП – 29.06.2018