Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за клинична и микробиологична лаборатории

юни 29, 2015

 1. Документация – 29.06.2015 г.
 2. Решение – 29.06.2015 г.
 3. Обявление – 29.06.2015 г.
 4. Образци по Документация за ОП – 29.06.2015 г.
 5. Спецификация Клинична лаборатория – 29.06.2015 г.
 6. Спецификация Медицински консумативи – 29.06.2015 г.
 7. Спецификация Микробиология – 29.06.2015 г.
 8. Разяснение – 07.07.2015 г.
 9. Протокол № 1 – 11.08.2015 г.
 10. Съобщение – 16.09.2015 г.
 11. Съобщение – 02.10.2015 г.
 12. Съобщение – 05.10.2015 г.
 13. Протокол №2 – 15.10.2015 г.
 14. Протокол №3 – 15.10.2015 г.
 15. Решение – 15.10.2015 г.
 16. Информация за освобождаване на гаранция – 02.12.2015 г.
 17. Информация за сключени договори – 08.12.2015 г.
 18. Договор Елата 90М ООД – 08.12.2015 г.
 19. Договор Перфект Медика ЕООД – 08.12.2015 г.
 20. Елпак Лизинг ЕООД – 08.12.2015 г.
 21. Ридаком ЕООД – 08.12.2015 г.
 22. Хроно ООД – 08.12.2015 г.
 23. Договор Медицинска Техника Инженеринг ООД – 08.12.2015 г.
 24. Информация за освобождаване на гаранция – 11.12.2015 г.
 25. Информация за освобождаване на гаранция – 16.12.2015 г.
 26. Договор  Емония Фарматех България ЕООД – 16.12.2015 г.
 27. Информация сключени договори – 16.12.2015 г.
 28. Договор  БГ Мед ООД – 16.12.2015 г.
 29. Договор  Хелмед България ЕООД – 16.12.2015 г.
 30. Информация за извършени плащания по Договори по ОП – 12.01.2015 г.
 31. Информация за извършени плащания по договори по ОП – 10.03.2016 г.
 32. Обобщена информация – 10.03.2016 г.
 33. Информация за извършени плащания по договори по ОП – 15.04.2016 г.
 34. Информация за извършени плащания по договори по ОП – 12.05.2016 г.
 35. Информация за извършени плащания по договори по ОП – 28.06.2016 г.
 36. Информация за извършени плащания по договори по ОП – 15.09.2016 г.
 37. Информация за извършени плащания по договори по ОП – 05.12.2016 г.
 38. Информация за освобождаване на гаранции по ОП – 12.12.2016
 39. Информация за приключване на Договори по ОП – 12.12.2016
 40. Обявление за приключване на Договор №1 за ОП – 12.12.2016
 41. Обявление за приключване на Договор №2 за ОП – 12.12.2016
 42. Обявление за приключване на Договор №3 за ОП – 12.12.2016
 43. Обявление за приключване на Договор №4 за ОП – 12.12.2016
 44. Обявление за приключване на Договор №5 за ОП – 12.12.2016
 45. Обявление за приключване на Договор №6 за ОП – 12.12.2016
 46. Обявление за приключване на Договор №7 за ОП – 12.12.2016
 47. Обявление за приключване на Договор №8 за ОП – 12.12.2016
 48. Обявление за приключване на Договор №9 за ОП – 12.12.2016