Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория и Микробиологична лаборатория

сеп. 12, 2013

  1. Решение – 12.09.2013 г.
  2. Решение – 07.10.2013 г.
  3. Информация за сключен договор – 01.11.2013 г.
  4. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка – 26.11.2014 г.
  5. Обобщена информация за извършени плащания – 13.11.2014 г.
  6. Информация за приключване на договор – 14.11.2014 г.
  7. Информация за освобождаване гаранции – 18.12.2014 г.
  8. Информация за приключване на договор – 27.11.2014 г.