Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за Клинична и Микробиологична лаборатории по обособени позиции

сеп. 5, 2013

 1. Решение – 05.09.2013 г.
 2. Обявление за обществена поръчка – 05.09.2013 г.
 3. Решение – 10.02.2014 г.
 4. Решение – 10.02.2014 г.
 5. Информация за сключен договор – 13.03.2014 г.
 6. Информация за сключен договор – 14.03.2014 г.
 7. Информация за сключен договор – 17.03.2014 г.
 8. Информация за сключен договор – 19.03.2014 г.
 9. Информация за сключен договор – 04.04.2014 г.
 10. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка – 06.04.2015 г.
 11. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка – 06.04.2015 г.
 12. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка – 06.04.2015 г.
 13. Обобщена информация за извършени плащания – 13.11.2014 г.
 14. Обобщена информация за извършени плащания – 19.01.2015 г.
 15. Обобщена информация за извършени плащания
  – 19.03.2015 г.
 16. Информация за приключване на договор – 07.04.2015 г.
 17. Информация за приключване на договор – 08.04.2015 г.
 18. Информация за приключване на договор
  – 16.04.2015 г.
 19. Информация за приключване на договор – 21.04.2015 г.
 20. Информация за приключване на договор – 27.04.2015 г.
 21. Информация за освобождаване на гаранции – 04.05.2015 г.
 22. Обобщена информация за извършени плащания  – 18.05.2015 г.