Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за клинична и микробиологична лаборатории

окт. 12, 2011

  1. Решение – 12.10.2011 г.
  2. Обявление за малка обществена поръчка – 12.10.2011 г.
  3. Решение – 19.10.2011 г.
  4. Информация за сключен договор за малка обществена поръчка – 29.02.2012 г.
  5. Информация за сключен договор за малка обществена поръчка – 06.03.2012 г.
  6. Информация – 10.05.2013 г.
  7. Информация – 16.08.2013 г.
  8. Информация – 09.10.2013 г.