Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП

02744-2020-0002 – Доставка на медицински консумативи за нуждите на „ДКЦ Смолян“ ЕООД, запазена поръчка по чл. 12, ал.1, т.1

юни 10, 2020

02744-2020-0001 – Доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите на „ДКЦ Смолян“ ЕООД

юни 10, 2020

02744-2018-0001 – Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за клинична и микробиологична лаборатории и паразитология, за нуждите на „ДКЦ Смолян“ ЕООД

април 04, 2018

02744-2017-0001 – Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за клинична и микробиологична лаборатории, за нуждите на „ДКЦ Смолян“ ЕООД

ян. 12, 2017

02744-2015-0001 Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за клинична и микробиологична лаборатории

юни 29, 2015

02744-2013-0003 Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория и Микробиологична лаборатория

сеп. 12, 2013

02744-2013-0002 Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за Клинична и Микробиологична лаборатории по обособени позиции

сеп. 5, 2013

02744-2013-0001 Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория и Микробиологична лаборатория за дейността на „ДКЦ Смолян“ ЕООД

мар. 28, 2013

02744-2012-0001 Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за Клинична лаборатория и Микробиологична лаборатория

Ное. 8, 2011

02744-2011-0001 Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за клинична и микробиологична лаборатории

окт. 12, 2011