Адрес:

гр.Смолян ,4700

бул.“България“№2

e-mail: dkc.smolyan@gmail.com

Управител: д-р Момчил Хубчев

Регистратура: +359882430129 /Информация за лекари и запазване на часове/

Регистратура през централа МБАЛ: +359301/626 66 вътрешен 210

Администрация: +359301/621 52  +359882430139

Администрация през централа на МБАЛ: +359301/626 66 вътрешен 268