КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Д – р Мими Корудова           – 0882 430 064
Д – р Цвети Кабасанова       – 0301/62666, вътр. 247
Извършва се лабораторна диагностика със съвременна апаратура.
КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ
Д – р Монка Тодорова – 0878 970 240
МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Д – р Елена Славкова
ПАРАЗИТОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Д-р Милена Даракчиева – 0878 364 779
ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ
Д – р Васил Френкев – 0301/62666, вътр. 220
ПАТОЛОГОАНАТОМИЯ И ЦИТОПАТОЛОГИЯ
Д – р Веселин Бакларов – 0882 430 066
ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА
Д – р Камелия Павлова    – 0882 430 061
Извършват се:

  • кинезитерапевтични и физиотерапевтични процедури;
  • електротерапия и светлинно – лечебни процедури