ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
Д – р Момчил Хубчев
КАРДИОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Д – р Нина Шехова
Д – р Зинаида Ковачева
Д – р Сийка Йочева
Д – р Илия Сурчев
Д – р Дафинка Калайджиева
1Извършват се:

 • амбулаторни прегледи и диагностика;
 • лечение и диспансерно наблюдение на пациенти със сърдечно – съдови заболявания
 • електрокардиография
 • ехокардиография
ЕНДОКРИНОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Д – р Боян Манолов
Извършват се:

 • амбулаторни прегледи и консултации
 • лечение на захарен диабет,заболявания на щитовидната и паращитовидната жлеза,безвкусен диабет
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Д – р Петя Кокудева
Извършват се:

 • консултации,диагностика и лечение на стомашно – чревни и жлъчно – чернодробни болести;
 • ендоскопска диагностична дейност
ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ
Д – р Екатерина Караянкова
Извършват  се:

 • специализирани медицински прегледи и консултации;
 • функционално изследване на дишането
НЕРВНИ БОЛЕСТИ
Д – р Росен Хаджииванов
Извършват се:

 • диагностика и лечение на неврологични заболявания;
 • диспансерно наблюдение на хронично болни
УНГ БОЛЕСТИ
Д – р Бойка Топчиева
Извършват се:

 • консервативно и оперативно лечение на заболяванията на ушите,носа и гърлото;
 • аудиометрия
ОЧНИ БОЛЕСТИ
Д – р Любка Драгнева
Извършват се:

 • диагностика и терапия на възпалителни, съдови и травматични заболявания;
 • корекция на зрението
ХИРУРГИЧЕН КАБИНЕТ
Д – р Атанас Белчилов
Д – р Стефан Кисимов
Извършват се :

 • амбулаторни и консултативни прегледи;
 • операции от амбулаторната хирургия;
 • мамологични прегледи;
 • изготвяне на експертиза за ЛКК за технически помощни средства
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
Д – р Герган Киричев
Д – р Николай Стаевски
Д – р Николай Пиринчиев
Д – р Станислав Славчев
Извършват се:

 • диагностика и лечение на заболявания на опорно – двигателния апарат;
 • дисплазия и луксация на тазобедрени стави
 • криви крачета
 • гръбначни изкривявания
 • диагностика и лечение на травматични увреждания на костите и меките тъкани
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
Д – р Халед Хамо
Д – р Мария Събева
Д – р Маргарита Пищалова
Д – р Антон Лалов
Д – р Димитър Делчев
Извършват се:

 • консултации на гинекологично болни,бременни жени,родилки,детско – юношеска гинекология
 • ехография – видеозон
 • биопсии и пробни кюртажи
УРОЛОГИЯ
Д – р Мария Лалова
Извършват се:

 • диагностика,лечение и консултации на урологични заболявания;
 • манипулации
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
Д – р Красимир Събев
Д – р Венцислав Проданов
Извършват се:

 • консултативни прегледи по желание на пациента преди хирургични интервенции;
 • обезболяване при хирургични и други манипулации
ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
Д – р Нина Сенкова
КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ
Д – р Румяна Иванова
Извършват се:

 • прегледи и лечение на дерматологични заболявания
НЕОТЛОЖЕН КАБИНЕТ
Телефон: 0301/ 6 26 66 вътр. 318

Мобилен: 0882430129