1. Решение – 28.03.2013 г.
  2. Обявление за обществена поръчка – 28.03.2013 г.
  3. Решение – 06.06.2013 г.
  4. Информация за сключен договор – 09.07.2013 г.
  5. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка – 17.03.2014 г.