1. Обявление за обществена поръчка – 08.11.2012 г.
  2. Решение – 08.11.2012 г.
  3. Решение – 09.11.2012 г.
  4. Решение – 27.02.2013 г.
  5. Информация за сключен договор – 12.03.2013 г.
  6. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка – 06.06.2014 г.
  7. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка – 13.06.2014 г.
  8. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка – 07.11.2014 г.
  9. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка – 07.11.2014 г.
  10. Обобщена информация за извършени плащания – 17.11.2014 г.