Доставка на медицински консумативи за нуждите на „ДКЦ Смолян“ ЕООД, запазена поръчка по чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП

юни 10, 2020

 1. Решение за откриване на процедура – 15.06.2020 Линк към АОП
 2. Обявление за поръчка – 15.06.2020 Линк към АОП
 3. Документация стр.1 – 15.06.2020
 4. Документация – 15.06.2020
 5. Техническа спецификация Приложение №2  – 15.06.2020
 6. ЕЕДОП Приложение № 4 – 15.06.2020
 7. ЕЕДОП Приложение № 4-1 – 15.06.2020
 8. Прогнозна стойност Приложение № 8 – 15.06.2020
 9. Съобщение за отваряне на ценови параметри – 16.09.2020
 10. Протокол №1 – 01.10.2020
 11. Протокол №2 – 02.10.2020
 12. Доклад – 02.10.2020
 13. Решение – 02.10.2020
 14. Обявление – 13.11.2020 Линк към АОП
 15. Договор – 13.11.2020
 16. Обявление за приключване на договор по ОП – 15.11.2022